ТВ програма

БНТ СВЯТ

Основан през 1999 г. с името „ТВ България“, целта на БНТ Свят е да осигури местни програми на българите, живеещи в чужбина.

Официален сайт

Можете да смените месеца чрез бутоните от двете страни на календара. Единствено дните с налична програма са оцветени в зелено. Ако искате да разгледате седмичната програмна схема в табличен вид, използвайте връзката "обзор" за съответната седмица. За да видите описание на дадена програма, щракнете върху заглавието ѝ с мишката.