ТВ програма

Diema Family

Телевизионен канал, ориентиран към дамската, а преди и към детската аудитория. Открит през 1999 г. като „Александра ТВ“, получава настоящото си име през 2006 г.

Можете да смените месеца чрез бутоните от двете страни на календара. Единствено дните с налична програма са оцветени в зелено. Ако искате да разгледате седмичната програмна схема в табличен вид, използвайте връзката "обзор" за съответната седмица. За да видите описание на дадена програма, щракнете върху заглавието ѝ с мишката.